Програм за Препродажба

Alkom Webshop Demo програмот за препродажба е бесплатен и овозможува корисниците да можат да заработат од поставување на реклама за Alkom Webshop Demo или специфични продукти на било кој сопствен сајт. Сите продажби што ќе се остварат од купувачи дојдени преку ваквите линкови ќе бидат запишани и соодветно ќе биде пресметан процент за заработка. Стандардниот процент за заработка изнесува 5%.

За повеќе информации, посетете ја страната со често поставувани прашања или прочитајте ги условите за препродажба.