Купување на Вредносен Ваучер

Купување на Вредносен Ваучер

Вредносниот ваучер ќе биде испратен по e-mail на примачот веднаш откако нарачката ќе биде платена.

* Име на примачот:
* E-mail на примачот
* Ваше име:
* Ваш е-mail:
* Тема на вредносниот ваучер:


Порака:
(Опционална)
* Вредност:
(Вредноста мора да биде помеѓу 1,00 ден. и 1.000,00 ден.)
Разбирам дека вредносните ваучери се неповратни и дека потрошените пари не можам да си ги барам назад.